naeringssenter

sertifiseringsbildeVaranger Næringssenter AS er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Ordfører Hans-Jakob Bønå delt ut det synlige beviset i form av plakett og diplom. – Veldig bra at en vadsøbedrift går foran og kan inspirere andre, sa Bønå til daglig leder Ingela Mästerbo og prosjektleder Wenche Pedersen. - Sertifisering viser at vi oppfyller krav til arbeidsmiljø, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk, sier Mästerbo og understreker at bærekraft er et viktig fundament i alt arbeid med næringsutvikling i tida som kommer.

IMG 4294 2

I løpet av 2016/2017 har vds.-prosjektet etablert seg som et viktig og spennende samarbeidstiltak for private og offentlige virksomheter i Vadsø. Rekrutterings- og omdømmeprosjektet startet i 2014 og siden er det satt i gang en lang rekke forskjellige aktiviteter. Det er nå laget en rapport for de to siste årene der alle kan få oversikt over det som har skjedd og også hvordan prosjektledelsen vurderer jobben som er gjort. Hele rapporten kan du les her. 

img 4342 2Daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter er godt fornøyd med årets Vadsøseminar der næringssamarbeid stod poå dagsorden. Fokus både på infrastruktur, samarbeidsprosjekter i forskjellige næringer, bærekraft og kompetanse ble godt mottatt hos de ca 50 deltakerne. - Utviklinga i reiselivet i Varanger er et godt eksempel på positivt samarbeid, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik. På bildet også rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen. Se programmet her. 

Les mer

Petro ØstMange viktige aktører var samlet på Petro Øst-seminar i Kirkenes samtidig med offentliggjøringa av nyheten om at Statoil hadde boret "tørr brønn" på feltet Korpfjell i Barentshavet. Det er likevel stor optimisme og forventninger om ny næringsvirksomhet i regionen. Kirkenes Næringshage og Varanger Næringssenter fikk ros for å bidra til et bredt samarbeid med forberedelser til eventuell petroleumsvirksomhet. Her kan du lese innleggene.

Les mer

IMG 2868Gjennom den reginonale parken Varanger Arctic Norway jobber kommunenen Vadsø, Vardø, Nesseby og Båtsfjord sammen med lokale reiselivsbedrifter for å gjøre Varanger til et bærekraftig reisemål. Målet er å få Innovasjon Norge sitt merke for bærekraftig reisemål. Bilde fra møte i styringsgruppa med ordfører Hans-Jacob Bønå, Frode Fjerdingøy som er styreleder i Visist Varanger, prosjektleder Wenche Pedersen og prosessveileder fra Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson.

Les mer

Torjus Gaski Brevik27-åringen Torjus  Gaski Brevik har tatt over som leder i Vadsø Næringsforening. – Solid faglig forankring i bygg- og entreprenørbransjen, er fra byen og kjenner vadsøværingene, ung med stor arbeidskapasitet. Slik beskriver han selv viktige forutsetninger for å lykkes i styreledervervet.

Les mer