naeringssenter

Mye folkPå et godt besøkt Vadsøseminar 5.12 ble det grønne skiftet satt på den næringspolitiske dagsorden i Varanger. Et bredt program med gode innledere med forskjellige innfallsvinkler til det bærekraftsperspetivet som må ligge til grunn for veksten i vår region framover.

Les mer

Torjus Gaski Brevik27-åringen Torjus  Gaski Brevik har tatt over som leder i Vadsø Næringsforening. – Solid faglig forankring i bygg- og entreprenørbransjen, er fra byen og kjenner vadsøværingene, ung med stor arbeidskapasitet. Slik beskriver han selv viktige forutsetninger for å lykkes i styreledervervet.

Les mer

Skjermbilde 2017 11 22 13.03.38- Vi har mange flotte butikker i Vadsø og skal vi beholde mangfoldet er det utrolig viktig at så mange som mulig handler lokalt. Dette er oppfordringa fra Ingela Mästerbo som er daglig leder i Varanger Næringssenter når vi er i gang med årets julehandel. Svein Inge Pleym, Eva Trasti Hansen og Eirin Rønbeck er i alle fall klar for å ta julerushet og har fyllt opp sine butikker.

IMG 7199Prosjektet Petro Øst har samlet ca 60 deltakere petroleumsseminar i Vardø 5.april med  fokus på privat-offentlig samarbeid. Det blir innledere fra Statoil og Aker BP, Polarbase og Kirkenes Base, fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik, ØFAS, kommunene Nordkapp, Hammerefst og Alta. Varanger Næringssenter og Kirkenes Næringshage som har hovedansvar i prosjektet mener det er svært viktig at kommunene er forberedt dersom det blir funnet olje og gass i Barentshavet sørøst etter prøveboringene som starter i sommer. Bildet er fra seminaret som ble holdt i Vadsø like før jul, da med fokus på leverandørutvikling. Se program og deltakerliste

Petro ØstMange viktige aktører var samlet på Petro Øst-seminar i Kirkenes samtidig med offentliggjøringa av nyheten om at Statoil hadde boret "tørr brønn" på feltet Korpfjell i Barentshavet. Det er likevel stor optimisme og forventninger om ny næringsvirksomhet i regionen. Kirkenes Næringshage og Varanger Næringssenter fikk ros for å bidra til et bredt samarbeid med forberedelser til eventuell petroleumsvirksomhet. Her kan du lese innleggene.

Les mer

Kvinnesamling 314.november var kvinnelige toppledere, nestledere og talenter samlet i Kirkenes. NAV-direktør Sigrun Vågeng og rådmann Bente Larssen snakket svært personlig om sine erfaringer som toppledere og om sin reise til toppen. Dette var tredje gang Varanger Næringssenter og Kirkenes Næringshage inviterte til samling som en del av prosjektet "Samarbeidsregion Varanger" der Kommunal og moderniseringsdepartementet bidrar med ressurser gjennom det såkalte LUK-programmet.

Les mer