naeringssenter

img 4342 2Daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter er godt fornøyd med årets Vadsøseminar der næringssamarbeid stod poå dagsorden. Fokus både på infrastruktur, samarbeidsprosjekter i forskjellige næringer, bærekraft og kompetanse ble godt mottatt hos de ca 50 deltakerne. - Utviklinga i reiselivet i Varanger er et godt eksempel på positivt samarbeid, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik. På bildet også rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen. Se programmet her. 

robert jensenPresentasjonen til lederen i Øst-Finnmark Regionråd, Robert Jensen, om nye næringsstrategier.
Presentasjonen til NAV-direktør Grethe Kristoffersen om etterspørselen etter arbeidskraft i Øst-Finnmark.
Presentasjonen til prosjektleder Gunnar Løvås i Statnett som tok utgangspunkt i mer forburk for å få bygget 420kV-linja østover.
Presentasjonen til daglig leder Veronje Kelly i Visit Varanger ASp og presentasjonen til daglig leder i Varanger Næringssenter AS som snakket om bærekrfatig reisemålsutvikling.