naeringssenter

40 bedrifter på petrosamling

Mange bedrifter fra hele regionen stilte opp da prosjektet Petro Øst inviterte til samling i Vadsø rett før jul. Der ble det orientert bredt om aktiviteten som kommer i Barensthavet sørøst med leteboring til sommeren, hvilke krav som stilles til bedrifter som ønsker å lever til petroleumsindustrien, hvordan man kan komme inn på dette markedet, kompetansetilbud og nødvendigheten av samarbeid mellom mange aktører. - Gode forberedelser er helt avgjørende for lokale og regionale ringvirkninger både på kort og lang sikt, sier daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter. Les oppsummering her.