naeringssenter

Torjus Gaski Brevik27-åringen Torjus  Gaski Brevik har tatt over som leder i Vadsø Næringsforening. – Solid faglig forankring i bygg- og entreprenørbransjen, er fra byen og kjenner vadsøværingene, ung med stor arbeidskapasitet. Slik beskriver han selv viktige forutsetninger for å lykkes i styreledervervet.

Torjus ble i vår spurt om å ta på seg vervet og bestemte seg kjapt for å si ja. Han er vokst opp i familiebedriften Byggern Vadsø – mest kjent for mange med familienavnet Brevik. – Jeg har et ønske om å være med å jobbe for det private næringslivet, sier han og vil bidra til bredde i forhold til bransjene som er aktive i Næringsforeninga. 

Det nye styret har så vidt startet prosesser med nye mål og strategier, så han vil ikke komme med nye programerklæringer. Men han vet at det blir mye å gjøre og noen aktiviteter skal fortsette som i dag. – Jeg vil oppfordre næringsaktørene om å være med på frokostmøtene, det er nyttig, sier han og legger til at det er viktig å være klar over at det er mange små bedrifter i kommunen. – Det er tøft å være alene og derfor er det viktig med kollegiale nettverk. 

Handelsgruppa har alltid vært aktiv i Næringsforeninga og Torjus sier at det er viktig. – Min oppfordring til vadsøværingene er jo at vi bruker de lokale butikkene. Netthandelen er kommet for å bli, men det er viktig for alle at vi har gode butikker. Jeg legger merke til at Vadsø har veldig mange flinke damer som driver med detaljhandel, det er bra. 

Næringsforeninga har vært opptatt av og skal delta videre i arbeidet med ny strategisk næringsplan. – Jeg mener vi må se på dette med næringsarealer og ser også for meg at vi har muligheter for spennende utvikling i havna, sier han uten å konkretisere mer hva han tenker. 

Styret i Vadsø Næringsforening har også følgende medlemmer: Ingjerd Pedersen, Frode Fjerdingøy, Ynge B. Harila og Hans Andreas Kristiansen.

 Åpningstider i butikkene 2017

Se hvem som er medlemmer i Næringsforeninga

Sekretariat:
Varanger Næringsforening er sekretariat og holder til i 2.etasje i Tollbugata 11 - postadresse: Posboks 242, 9811 Vadsø. Ta kontakt med Ingela Mästerbo på tlf 468 01134

Du kan også melde deg inn her       

Næringsforeninga holder jevnlig frokostmøter. I år har møtene vært på Vadsø Fjordhotell og de varer ca en time. Informasjon på facebook og pr epost.   

Mål for Vadsø Næringsforening:
Å bli en sterk og synlig næringsaktør i Varanger
Å videreutvikle samarbeidet med kommunen, næringslivet, andre offentlige aktører og nabokommunene
Å bidra til et lokalt næringslivsmiljø gjennom aktiviteter og gode møteplasser
Å få mer fokus på det positive som skjer i næringslivet i Varanger
Å rekruttere flere medlemmer fra flere ”bransjer”