naeringssenter

vdsBloggsiden vds. er et virkemiddel i arbeidet med å skaffe gode fagfolk til arbeidsplassene i  offentlige og private bedrifter i Vadsø. Her presenterer vi hverdagslivet i vår kommune. Bilde fra lanseringa. 

Marit VambheimBedrifter og offentlige virksomheter i Vadsø samarbeider om rekruttering. Fokuset er å skaffe fagfolk, ta godt i mot dem som kommer og bidra til trivsel. Varanger Næringssenter (VNS) bruker bl a film som virkemiddel og la nylig ut en video med Marit Vambheim som forteller hvordan hun har opplevd å utvikle bedriften Kreativ Industri AS og hvordan det er å være innflytterfamile.

Les mer

I oktober samlet Kirkenes Næringshage og Varanger Næringssenter ca 50 kvinnelige toppledere fra Øst-Finnmark. Les hva nettmagasinet Sett Nordfra skrev om seminaret.

Hanna Udnæs Hoel

Kommunen og næringslivet i Vadsø jobber hele tiden med utfordringene knyttet til å rekruttere riktig fagkompetanse til ledige stillinger. Et av virkemidlene er produksjon av filmsnutter med fortellinger om hva som er bra med å jobbe og bo i Vadsø. Hanna Udnæs Hoel som jobber på Hinas - Helseforetakenes Innkjøpssentral - er i alle fall fornøyd. Se filmen: Flott å jobbe i Vadsø

11953281_1205000796183025_1627841090541895514_n.jpgVadsø - med ny logo: vds. - gjorde en kjempejobb på arbeidslivsdagen på Universitetet i Tromsø 10.september. Kommunen, Hinas, Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen i Finnmark, Kreativ Industri og Varanger Næringssenter har gått sammen for å rekruttere studenter og promotere arbeidsplasser i offentlig sektor og private bedrifter i Varanger. Et flott samarbeid lokalt gir synlige resultater på kort sikt og forhåpentligvis også på lang sikt.

MålfridCa 50 representanter fra næringsliv og offentlig virksomhet var med på høstens utgave av Vadsøseminaret. Framtidig petroleumsutvikling, infrastruktur, regionalt næringssamarbeid, forskning og kommunestruktur var blant temaene som ble tatt opp. Innleggene finner du her