naeringssenter

Eirik Karlsen

Som oppfølging av næringsplanen har Varanger Næringssenter konkretisert strategier for Vadsøs satsing på virksomhet knyttet opp mot petroleum. Målsettinga er å få til aktivitet og nye etableringer og bidra til kompetanse og utvikling hos lokale bedrifter som kan se for seg leveranser til olje- og gassindustrien. Samarbeid mellom forskjellige aktører blir viktig, ikke minst representert ved havna der Eirik Karslen (bildet) har spennende prosjekter på gang.

Les mer

Mye folkPå et godt besøkt Vadsøseminar 5.12 ble det grønne skiftet satt på den næringspolitiske dagsorden i Varanger. Et bredt program med gode innledere med forskjellige innfallsvinkler til det bærekraftsperspetivet som må ligge til grunn for veksten i vår region framover.

Les mer

Forstudie

Et konkret resultat av VVV-prosjektet er at Varangerhalvøya etableres som en natur- og kulturpark. Dette er en permanent samarbeidsplattform som tar videre arbeidet med å utnytte naturarven som en ressurs i utviklinga av lokalsamfunn. 

Les mer