Merkeordningen

Varanger Næringsenter jobber med flere store prosjekter. Vi har etablert den regionale parken "Varanger Arctic Norway" som en samarbeidsplattform for kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Nesseby, lokalt næringsliv, nasjonalparken, museene og andre offentlige myndigheter. Målet er å bruke natur og kultur som grunnlag for vekst i lokal næringsliv. Les mer her. Vår kontaktperson er Ingela Mästerbo.

Et regi av parken er vi nå i gang med å skaffe Varanger merket for bærekraftig reisemål. Prosjektleder er Wenche Pedersen som jobber sammen med prosessveileder Anne Dorte Carlson fra Trysil.

I samarbeid med Vadsø kommune, andre offentlige virksomheter og Vadsø Næringsforening jobber vi også med rekrutterings- og omdømmeprosjektet vds. der vi både setter fokus på hva slags kompetanse vi trenger i offentlig sektor og privat næringsliv og hvilke muligheter det er for folk som ønsker å jobbe i vår region. Se også på vds.bloggen

Petro Øst

I 2016-2017 deltok vi i prosjektet Petro Øst sammen med med Kirkenes Næringshage, kommunene i Øst-Finnmark og andre aktører gjennomført prosjektet. Der så vi på på vekstpotensialet for lokalt næringsliv med petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Det har vært gjennomført en rekke møter og seminarer i regionen som grunnlag for rapporten og som samtidig har bidratt til å styrke samarbeidet mellom mange aktører. Bildet til venstre fra det avsluttende seminaret i Kirkenes.

Planlegginga av Petro Øst II er godt i gang. Akkurat nå jobbes det med å få til full finansiering. 

Følg med Varanger Næringssenter på vår facebookside