Petro ØstVaranger Næringsenter har flere store prosjekter på gang. Gjennom "Samarbeidsregion Varanger" har vi sammen med Kirkenes Næringshage, kommunene i Øst-Finnmark og andre aktører satt i gang kartleggingsprosjektet Petro Øst. Her skal vi nærmere på vekstpotensialet for lokalt næringsliv med petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst.  Se presentasjon her

 ProfilbildeVi har jobbet med planer for en regionalpark og etablert "Varanger Arctic Norway" som en samarbeidsplattform mellom kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Nesseby, lokalt næringsliv, nasjonalparken, museene og andre offentlige myndigheter.


 I samarbeid med Vadsø kommune og Finnmark fylkeskommune jobbes det også med rekrutteringsprosjektet vds.der vi både setter fokus på hva slags kompetanse vi trenger i offentlig sektor og privat næringsliv og hvilke muligheter det er for folk som ønsker å jobbe i vår region. Det holdes møter der offentlige virksomheter og private bedrifter har diskutert felles utfordringer og en rekke forskjellige forslag til tiltak. Se også på vds.bloggen

Ledelsen i Varanger Næringssenter er opptatt av å bidra til at det skapes nye bilder av Vadsø som skal bidra til å styrke omdømmet; ikke minst i en næringssammenheng. Det er en viktig grunn til at det løpende brukes ressurser på å ha en facebookside som oppdateres ganske ofte.