Petro ØstVaranger Næringsenter jobber med flere store prosjekter. Gjennom "Samarbeidsregion Varanger" har vi sammen med Kirkenes Næringshage, kommunene i Øst-Finnmark og andre aktører gjennomført prosjektet  Petro Øst. Her har vi sett på vekstpotensialet for lokalt næringsliv med petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst.  Les rapporten her. Det har vært gjennomført en rekke møter og seminarer i regionen som grunnlag for rapporten og som har bidratt til å styrke samarbeidet mellom mange aktører. 

 ProfilbildeVi har etablert den regionale parken og etablert "Varanger Arctic Norway" som en samarbeidsplattform mellom kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Nesseby, lokalt næringsliv, nasjonalparken, museene og andre offentlige myndigheter.


 I samarbeid med Vadsø kommune og Finnmark fylkeskommune jobbes det også med rekrutteringsprosjektet vds.der vi både setter fokus på hva slags kompetanse vi trenger i offentlig sektor og privat næringsliv og hvilke muligheter det er for folk som ønsker å jobbe i vår region. Det holdes møter der offentlige virksomheter og private bedrifter har diskutert felles utfordringer og en rekke forskjellige forslag til tiltak. Se også på vds.bloggen

Ledelsen i Varanger Næringssenter er opptatt av å bidra til at det skapes nye bilder av Vadsø som skal bidra til å styrke omdømmet; ikke minst i en næringssammenheng. Det er en viktig grunn til at det løpende brukes ressurser på å ha en facebookside som oppdateres ganske ofte.