Handle lokaltVadsø Næringsforening står på for at kundene skal handle lokalt. Sammen med media- og kommunikasjonslinja på videregående skole har de laget kampanjen "Buy local or bye local" med plakater, flyers og film. Handelsgruppa med Annette Saxi i spissen - her sammen med Kjell Hansen og Eva Trasti Hansen -  sier at det er fire gode grunner til å handle lokalt:
- Du støtter et levende senterum
- Du får gode råd og veiledning
- Prøv det før du kjøper det
- Du får større utvalg

Åpningstider i butikkene 2017

Se hvem som er medlemmer i Næringsforeninga

Marit Vambheim

 Marit Vambheim er leder i Vadsø Næringsforening. Hun er til daglig er å finne som avdelingsleder i kunnskapsbedriften Kreativ Industri AS. I styret har hun med seg Ingjerd Pedersen som er daglig leder i Briobutikken, Frode Fjerdingøy, Ynge B. Harila og Anette Saxi.

Marit forteller at hun sa ja til å bli leder fordi hun er opptatt av at alle på et eller annet tidspunkt bør ta ansvar. – Det er kjempeviktig for hele samfunnet at vi har ei slik forening som en arena for å jobbe sammen.

Det nye styret ønsker tettere dialog med medlemmene og har hatt en egen spørreundersøkelse ute blant medlemmene for å få innspill på hvorfor de er med og hva de vil ha ut av medlemskapet. - I jobben min med forretningsutvikling er jeg vant til å tenke på hva kundene vil, sier Marit. - Når vi kjenner behovene kan vi ta det videre og medlemmene kan føle at de får mer effekt av medlemsskapet. Vambheim syns også det er viktig å bidra til å skape en fellesskapsfølelse. Det skal være en verdi å være med og medlemmene skal lett kunne svare på hvorfor de er med.

Tradisjonelle tiltak som frokostmøtene skal fortsette. Det vil også aktiviteten i handels-, reiselivs- og entreprenørgruppa. - Vi skal selvsagt også ha julegata, smiler Vambheim men er klar på at de må bli flinkere på å synliggjøre at det faktisk er Næringsforeningas medlemmer som bidrar til å tiltaket kan gjennomføres.


Høringsuttalelse:
Styret har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med planene for utbygging av Kaigata 2. Du kan lese uttalelsen her.

Sekretariat:
Varanger Næringsforening er sekretariat og holder til i 2.etasje i Tollbugata 11 - postadresse: Posboks 242, 9811 Vadsø. Ta kontakt med Ingela Mästerbo på tlf 468 01134

Du kan også melde deg inn her       

Næringsforeninga holder jevnlig frokostmøter. I år har møtene vært på Vadsø Fjordhotell og de varer ca en time. Informasjon på facebook og pr epost.   

Mål for Vadsø Næringsforening:
Å bli en sterk og synlig næringsaktør i Varanger
Å videreutvikle samarbeidet med kommunen, næringslivet, andre offentlige aktører og nabokommunene
Å bidra til et lokalt næringslivsmiljø gjennom aktiviteter og gode møteplasser
Å få mer fokus på det positive som skjer i næringslivet i Varanger
Å rekruttere flere medlemmer fra flere ”bransjer”