Organisering

Profilbilde

Varanger Arctic Norway - også kjent som parkprosjektet - er et et samarbeid mellom kommunene Vadsø, Vardø, Nesseby og Båtsfjord, mange bedrifter, museene og andre offentlige institusjoner. Norske regionalparker er landskaps- og identitetsregioner på tvers av kommunegrenser. Målet er å ta vare på natur- og kulturlandskap gjennom langsiktige partnerskap mellom næringsliv, offentlig og frivillig sektor. Det er utarbeidet en egen parkplan.

 

Aktiviteter

Parkmøte

 Vi arrangerer jevnlig parkmøter med forskjellige tema. I november inviterte vi Trine Kanter Zerwekh for å orientere om Nasjonal Turistveg generelt og om strekninga Varanger spesielt. Oddbjørg Mikkelsen og Jørn S. Opdahl snakket om vegvesenets skiltingsregler og nasjonaprkforvalter Geir Østereng og NAsjonaparkens nye infopunkter. 

 

 

 

Roadshow

roadshowDet blåser en samarbeidsvind i viktige deler av næringslivet i Varanger. Aktører som jobber med reiseliv, opplevelser, mat og kultur ønsket å bli bedre kjent med hverandre og hverandres produkter og Varanger Næringssenter arrangerte derfor en svært vellykka todagers busstur fra Vardø til Båtsfjord. Se bildene der 25 representanter fra næringsliv, museer, nasjonalparke og næringshager deltok. 

 

Resultater

Markedet i Varangerbotn

Det viktigste resultatet av prosessen rundt etableringa av en regional park har uten tvil vært det samarbeidet vi har fått til på en rekke områder. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor, samarbeid på tvers av kommunegrenser, samarbeid mellom bedrifter og prosjektsamarbeid. F eks etableringa av Visit Varanger AS, felles vertskapskurs, matprosjekter med fokus på lokale råvarer og merkevaretenking.

Parkplanen

 For at Norske Parker skal godkjenne Varanger Arctic Norway som ren regional park har vi utarbeidet en egen parkplan med visjoner, mål, strategier og satsingsområder. I planen sier vi også noe om organsering. Les mer her.

Park

Varanger Arctic Norway er nå godkjent som regional park. Den formelle overrekkelsen av diplom skjedde i forbindelse med den nasjonale parkkonferansen som ble arrangert i Vadsø 3.-5.mai. Det er kommunene Båtsfjord, Nesseby, Vadsø og Vardø som eier parken som er en samarbeidsplattform for langsiktig bærekrfatig arbeid med natur og kultur som grunnlag for næringsutvikling. Varanger Nærinssenter AS er sekretariat. På bildet fra venstre: varaordfører Oddvar Betten fra Nesseby, ordfører Hans-Jacob Bønå fra Vadsø, daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter, ordfører Robert Jensen i Vardø og Tony Pettersen fra Båtsfjord.

Les mer: Varanger Arctic Norway godkjent som regional park