Organisering

Profilbilde

Varanger Arctic Norway - også kjent som parkprosjektet - er et et samarbeid mellom kommunene Vadsø, Vardø, Nesseby og Båtsfjord, mange bedrifter, museene og andre offentlige institusjoner. Norske regionalparker er landskaps- og identitetsregioner på tvers av kommunegrenser. Målet er å ta vare på natur- og kulturlandskap gjennom langsiktige partnerskap mellom næringsliv, offentlig og frivillig sektor. Det er utarbeidet en egen parkplan.

 

Aktiviteter

Parkmøte

 Vi arrangerer jevnlig parkmøter med forskjellige tema. I november inviterte vi Trine Kanter Zerwekh for å orientere om Nasjonal Turistveg generelt og om strekninga Varanger spesielt. Oddbjørg Mikkelsen og Jørn S. Opdahl snakket om vegvesenets skiltingsregler og nasjonaprkforvalter Geir Østereng og NAsjonaparkens nye infopunkter. 

 

 

 

Roadshow

roadshowDet blåser en samarbeidsvind i viktige deler av næringslivet i Varanger. Aktører som jobber med reiseliv, opplevelser, mat og kultur ønsket å bli bedre kjent med hverandre og hverandres produkter og Varanger Næringssenter arrangerte derfor en svært vellykka todagers busstur fra Vardø til Båtsfjord. Se bildene der 25 representanter fra næringsliv, museer, nasjonalparke og næringshager deltok. 

 

Resultater

Markedet i Varangerbotn

Det viktigste resultatet av prosessen rundt etableringa av en regional park har uten tvil vært det samarbeidet vi har fått til på en rekke områder. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor, samarbeid på tvers av kommunegrenser, samarbeid mellom bedrifter og prosjektsamarbeid. F eks etableringa av Visit Varanger AS, felles vertskapskurs, matprosjekter med fokus på lokale råvarer og merkevaretenking.

Parkplanen

 For at Norske Parker skal godkjenne Varanger Arctic Norway som ren regional park har vi utarbeidet en egen parkplan med visjoner, mål, strategier og satsingsområder. I planen sier vi også noe om organsering. Les mer her.

Bærekraftig reiseliv

- Vårt arbeid handler om hvordan vi kan bruke natur og kultur som grunnlag for næringsvirksomhet, sier daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter AS (VNS) som driver parkprosjektet. - Gjennom en felles plattform med mange akører jobber vi med utviklingsprosesser og tiltak som bidrar til oppmerksomhet for hele regionen samtidig som vi styrker næringslivet i området.

- I disse dager planlegges et samarbeid med Innovasjon Arktis (IA) der målet er at vår region skal få "Merket for bærekraftig reisemål", forteller Mästerbo (på bildet sammen med finansrådgiver Ann Kristin Gjelsten fra IA i forbindelse med et informasjonsmøte med reiselivsaktørene). Ordførerne i parkkommunene møtes i oktober for å snakke om prosessen.

Hvordan vi kan både bruke, verne og samtidig legge til rette for reiselivsnæringa på en bærekraftig måte er også tema for et eget seminar som VNS og OPUS på Vadsø videregående skole arrangerer på Vadsø Fjordhotell tirsdag 10.oktober. Les programmet her.

Følg gjerne med på det som skjer på vår facebookside.

 

Varanger Arctic Norway blir en del av Norske Parker. Den norske regionalparkmodellen er inspirert av de over 1000 europeiske parkene med bl a svært vellykket satsing i Sveits.

Park