Organisering

ProfilbildeVaranger Arctic Norway er en plattform for samarbeid med fokus på natur- og kulturbasert næringsutvikling. Partnere er kommunene Båtsfjord, Vadsø, Vardø og Nesseby, lokalt næringsliv, nasjonalparken, museene og andre offentlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen har finansiert prosjektet. Det holdes jevnlige møter. Det er utarbeidet en egen parkplan.

 

Aktiviteter

Kunnskap om lokal mat

Gjennom Varanger Arctic Norway kjøres det nå egne kokkekurs i barnehager og skoler for å øke kunnskapen om lokale råvarer og bruken av lokal mat. Bildet er fra Vadsø Barneskole der ungene også fikk teste ut en helt ny kokebok. Det er Varangerkokken Tor-Emil Siversten og Leif Haughom fra Vardø vid skole som har stått for opplæringa. Andre samarbeidspartnere i prosjketet er Båtsfjordbruket, bonde Hanne Harila, Jernsletten villsau og duoddji og reineier Inger Anita Smuk.

 

Roadshow

roadshowDet blåser en samarbeidsvind i viktige deler av næringslivet i Varanger. Aktører som jobber med reiseliv, opplevelser, mat og kultur ønsket å bli bedre kjent med hverandre og hverandres produkter og Varanger Næringssenter arrangerte derfor en svært vellykka todagers busstur fra Vardø til Båtsfjord. Se bildene der 25 representanter fra næringsliv, museer, nasjonalparke og næringshager deltok. 

 

Resultater

Markedet i Varangerbotn

Det viktigste resultatet av prosessen rundt etableringa av en regional park har uten tvil vært det samarbeidet vi har fått til på en rekke områder. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor, samarbeid på tvers av kommunegrenser, samarbeid mellom bedrifter og prosjektsamarbeid. F eks etableringa av Visit Varanger AS, felles vertskapskurs, matprosjekter med fokus på lokale råvarer og merkevaretenking.

Parkplanen

 For at Norske Parker skal godkjenne Varanger Arctic Norway som ren regional park har vi utarbeidet en egen parkplan med visjoner, mål, strategier og satsingsområder. I planen sier vi også noe om organsering. Les mer her.

På StortingetDet jobbes hardt for at norske regionalparker skal få nasjonal forankring gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Forleden deltok Varanger Artic Norway - vår regionale parkkandidat - på et møte på Stortinget for å vise at nå er over 70 kommuner i hele landet involvert i arbeidet. Norske regionalparker er landskaps- og identitetsregioner på tvers av kommunegrenser.

De tar vare på natur- og kulturlandskap gjennom langsiktige partnerskap mellom næringsliv, offentlig og frivillig sektor. 

Parkprosjektet i Varanger er et samarbeid mellom kommunene Vadsø, Vardø, Nesseby og Båtsfjord, mange bedrifter, museene og andre offentlige institusjoner. Følg gjerne med på det som skjer på vår facebookside.

- Det handler om hvordan vi kan bruke natur og kultur som grunnlag for næringsvirksomhet, sier daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter AS som driver prosjektet. - Gjennom en felles palttform med mange akører bidrar vi i utviklingsprosesser og tiltak som bidrar til oppmerksomhet for hele regionen samtidig som vi styrker næringslivet i området. 

Den norske regionalparkmodellen er inspirert av de over 1000 europeiske parkene med bl a svært vellykket satsing i Sveits.Prosjektet er fiansiert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet kommunenen Vadsø, Vardø, Nesseby, Båtsfjord, Finnmark fylkeskommune  og fylkesmannen.

Varanger Arctic Norway blir en del av Norske Parker.

Park