Bærekraftig reiseliv

- Vårt arbeid handler om hvordan vi kan bruke natur og kultur som grunnlag for næringsvirksomhet, sier daglig leder Ingela Mästerbo i Varanger Næringssenter AS (VNS) som driver parkprosjektet. - Gjennom en felles plattform med mange akører jobber vi med utviklingsprosesser og tiltak som bidrar til oppmerksomhet for hele regionen samtidig som vi styrker næringslivet i området.

- I disse dager planlegges et samarbeid med Innovasjon Arktis (IA) der målet er at vår region skal få "Merket for bærekraftig reisemål", forteller Mästerbo (på bildet sammen med finansrådgiver Ann Kristin Gjelsten fra IA i forbindelse med et informasjonsmøte med reiselivsaktørene). Ordførerne i parkkommunene møtes i oktober for å snakke om prosessen.

Hvordan vi kan både bruke, verne og samtidig legge til rette for reiselivsnæringa på en bærekraftig måte er også tema for et eget seminar som VNS og OPUS på Vadsø videregående skole arrangerer på Vadsø Fjordhotell tirsdag 10.oktober. Les programmet her.

Følg gjerne med på det som skjer på vår facebookside.

 

Varanger Arctic Norway blir en del av Norske Parker. Den norske regionalparkmodellen er inspirert av de over 1000 europeiske parkene med bl a svært vellykket satsing i Sveits.

Park