Statistikk og dokumentasjon er viktig i arbeidet med samfunns- og næringsutvikling. Varanger Næringssenter har samlet noe materiale på denne nettsiden: Her finner du noe om befolkningsutvikling, sysselsetting og utdanningsnivå.