naeringssenter

sertifiseringsbildeVaranger Næringssenter AS er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Ordfører Hans-Jakob Bønå delt ut det synlige beviset i form av plakett og diplom. – Veldig bra at en vadsøbedrift går foran og kan inspirere andre, sa Bønå til daglig leder Ingela Mästerbo og prosjektleder Wenche Pedersen. - Sertifisering viser at vi oppfyller krav til arbeidsmiljø, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk, sier Mästerbo og understreker at bærekraft er et viktig fundament i alt arbeid med næringsutvikling i tida som kommer.